Konstnärlig ledning

Musik i Gryts konstnärliga ledning har sedan starten för nära 30 år sedan innehavts av olika personer, som var och en satt sin prägel på verksamheten.

År 2014 innebar en genomgripande utveckling av Musik i Gryts konsertverksamheten, när vi kunde knyta cellisten Per Nyström till oss som konstnärlig ledare. Genom honom fick vi tillgång till ett unikt svenskt och internationellt nätverk av musiker och artister på högsta nivå, varav många sedan dess framträder vid våra konserter.

Per Nyström har vid sidan av en framgångsrik internationell karriär som cellist, en unik och långvarig erfarenhet av att producera musikfestivaler. Han är konstnärlig rådgivare för Kammarmusikens Vänner, Festivaler & Master Classes, – en av världens största producenter av klassiska musikfestivaler.

Han är numera tillsammans med sin familj bosatt i Gryt.

”Att vara konstnärlig ledare är för mig nästan heligt och något jag känner en stegrande respekt inför. Efter att ha varit internationellt aktiv som musiker i 35 år och ansvarig för det konstnärliga innehållet vid konserter och festivaler, är min strävan att ett konsertprogram ska bli en upplevelse för var och en och i gemenskap med andra. Jag följer min egen instinkt, men försöker samtidigt leta efter det jag ännu inte upplevt, vilket förstås är nästan allt”.

Per Nyström, Boxtorp 25 april 2023