Elghammar

Elghammar, en av de vackraste byggnaderna i Sörmland, ligger skönt belägen vid sjön Lockvattnet mellan Båven och Björnlunda. Säteriet köptes 1807 av fältmarskalk Curt von Stedingk, som lät uppföra det nuvarande slottet.

Huvudbyggnaden är i empirestil, mittpartiet pryds av sex väldiga, joniska kolonner och krönes av en tympanongavel med ätten von Stedingks vapen.

I slottets inre märks särskilt det stora vackra galleriet, som används vid Musikdagarna i Gryt samt de årliga sommarkonserterna. Ägare till Elghammar är hertigen Charles d’Otrante.

Photo: Erik Jacobsson

Gåsinge kyrka

Gåsinge kyrka ligger vackert ovanför Storsjön i Gåsinge kyrkby, precis mitt emellan Björnlunda, Laxne och Gnesta. Kyrkan rymmer 170 personer.

När kyrkan byggdes under slutet av 1100-talet var den mycket mindre än den är idag och bestod av ett torn och ett långsmalt kor med en sakristia. På 1400-talet byggdes det till ett vapenhus och så fick den se ut fram till slutet av 1700-talet då den radikalt byggdes om till den dubbla storleken.

Församlingshemmet, Gåsinge Tingshus, ligger alldeles invid kyrkan.

Photo: Erik Jacobsson

Gryts kyrka

Idylliskt belägen i Gryts kyrkby, strax utanför Stjärnhov, tillhör kyrkan Daga församling.

De äldsta delarna av kyrkan är från 1100-talet. Omkring 1300 byggdes långhuset ut och sakristian tillkom. De vackra romanska valven är från 1400-talet. En runsten som upptäcktes som trappsten vid ingången, är rest vid nykyrkans västvägg.

På väggen i den nedre delen av kyrkan hänger fyra långa processionsstavar i trä från den katolska tiden. Korets överkalkade valvmålningar från senare delen av 1500-talet, togs fram 1938.

Skottvångs Grufva

En turistsevärdhet, är denna före detta järnmalmsgruva dokumenterad från omkring 1500-talet. I gruvhagen tänds en kolmila varje sommar, där finns ett gruvmuseum och en smedja.

Numera är Skottvång ett känt och uppskattat värdshus med en unik musikscen. Här blandas genrer av allt från pop, rock, punk, funk, soul, blues, visa, folkmusik, klassisk musik, världsmusik samt jazz i världsklass.