Musik i Gryt
Musik i Gryt

Konsertlokaler

Gryts kyrka, idylliskt belägen i Gryts kyrkby, strax utanför Stjärnhov, tillhör Daga församling i domprosteriet i Strängnäs stift. De äldsta delarna av kyrkan är från 1100-talet. Omkring 1300 byggdes långhuset ut och sakristian tillkom. De vackra romanska valven är från 1400-talet. En runsten som upptäcktes som trappsten vid ingången, är rest vid nykyrkans västvägg. På väggen i den nedre delen av kyrkan hänger fyra långa processionsstavar i trä från den katolska tiden. Korets överkalkade valvmålningar från senare delen av 1500-talet, togs fram 1938.
Elghammar, en av de vackraste byggnaderna i Sörmland, ligger skönt belägen vid sjön Lockvattnet mellan Båven och Björnlunda. Säteriet köptes 1807 av fältmarskalk Curt von Stedingk, som lät uppföra det nuvarande slottet. Huvudbyggnaden är i empirstil, mittpartiet pryds av sex väldiga, joniska kolonner och kröns av en tympanongavel med ätten von Stedingks vapen. I slottets inre märks särskilt det stora vackra galleriet, som används vid musikfestivalen.
Grytsbergs Säteri med anor från 1699 ligger naturskönt på en kulle med utsikt över Kyrksjön. Säteriet har nyligen fått nya ägare, som nu låter genomföra en omfattande renovering, ny- och tillbyggnad. Golfen har utvidgats och andra aktiviteter planeras vidare.
Omslutet av Mälarens vatten höjer sig Gripsholms slotts rosa torn över småstadsidyllen Mariefred. Gripsholm är känt som Gustav Vasas slott. Han grundade slottet 1537. Här finner man en god del av Sveriges kungahistoria. Hertig Karls kammare från 1500-talet och Gustav IIIs teater från 1700-talet är några av höjdpunkterna. Slottet inrymmer även svenska statens porträttsamling.
Gryts hembygdsgård består av flera historiska hus, uppbyggda på traditionellt gårdsvis. Senast ditflyttat är Hässelbyhuset, från början en bagarstuga, som planeras inrymma en del av hembygdsföreningens museisamlingar samt fungera som läsarstuga. På hembygdsgården firas högtider varje år, och aktiviteter som bygdevandringar och hembygdsdagar utgår från gården.