Musik i Gryt
Om Musik i Gryt

Om Musik i Gryt


Musik i Gryt är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som arrangerar konserter för alla. Musikens centrum är klassisk och ny kammarmusik framförd av professionella musiker. Konsertutbudet varieras med andra musikgenrer som familjekonserter, jazz, folkmusik, världsmusik och underhållningsmusik. Det konstnärliga målet är att skapa upplevelser som berör och roar. Föreningen har också målet att vara en engagerad och angelägen lokal aktör som i samspel med andra föreningar och institutioner skapar mervärde för boende och tillresande.

Föreningen kombinerar musik och andra konstformer som lyrik, konst och vackra kulturmiljöer till en helhetsupplevelse. Konserter och konsertresor kompletteras med introduktioner, programblad och hemsida. Ambitionen är att alla ska kunna ta till sig musiken som sin och känna sig hemma och välkomnade in i föreningens arrangemang och samvaro.

Historik


Jakob Henriques, Musik i Gryts
konstnärliga ledare 2003-2012

Musik i Gryt har en historia som sträcker sig längre än ett par decennier tillbaka i tiden. År 1993 startades verksamheten som en vision omkring den klassiska kammarmusiken i samspel med lyrik, konst, natur och kyrka, framförd av professionella musiker. Publiken strömmade till och kammarmusikföreningen Musik i Gryt bildades. Gryts kyrka blev samlingspunkten och det var också där som konserterna framfördes under Kristi Himmelfärdshelgens musikdagar. Genom särskilda introduktioner till konserterna ville man skapa intresse och förmedla kammarmusiken också till mer ovana lyssnare.

Efter hand vidgades uppdraget till att utöver framstående svenska musiker även engagera internationella artister. De vackra säterierna Grytsberg och Elghammar började, jämte kyrkan, att användas som konsertlokaler. Musikaliskt breddades repertoaren till att också omfatta genrer som jazz och folkmusik, även om kammarmusiken var och fortfarande är kärnan i Musik i Gryt.

De senaste åren har utvecklingen inom Musik i Gryt gått mot en allt större expansion. Fler konserter har tillkommit under året, som Familjeföreställningen på Ånhammar, den populära Brunnskonserten mitt i sommaren och vinterns Trettondagskonsert i Gryts kyrka. Den konstnärliga utsmyckningen av kyrkan under musikdagarna har allt mer blivit en del av helhetsupplevelsen. Fler konsertlokaler har tillkommit och artisterna som engageras utmärks av högsta dignitet inom den internationella musikvärlden.

Musik i Gryt har vid det här laget blivit en väl etablerad kulturinstitution i det sörmländska landskapet.

Medlemskap

Föreningen Musik i Gryt är öppen för alla och har för närvarande omkring 150 medlemmar. Det är genom ditt medlemskap och engagemang som vi kan arrangera våra konserter. Medlemsavgift 200:- betalas till. p.g. 834 44 82-8. Uppge namn vid inbetalningen och gärna mail-adress. Program för Kristi Himmelsfärdshelgens musikfestival samt inbetalningskort för medlemsavgifter skickas ut under våren.

Styrelse

Peter Björkman, ordförande
betmerct@gmail.com
Jakob Zetterström, kassör
jakob.zetterstrom@hotmail.com
Barbara Martin Korpi, ledamot
barbara.martin_korpi@telia.com
Barbro Berger, ledamot
bb.sb.ullsta@telia.com
Catharina Clason, ledamot
clason.catharina@telia.com
Jenny Sundin, suppleant
bergsbacka@telia.com

Kontakt

info@musikigryt.se
Ordförande Peter Björkman, tel 070-3555350